Farmaceuci rozmawiający w aptece

Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej zachęca farmaceutów do aktywnego udziału w nowo powołanych sekcjach

W styczniu b.r. w Polskim Towarzystwie Farmacji Klinicznej zostały uruchomione tematyczne sekcje, w których farmaceuci mogą realizować swoje zainteresowania i rozwijać się w obszarze, który jest im najbardziej bliski i w którym chcą się specjalizować

Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej powstało w 2020 r., a jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju farmacji klinicznej w Polsce oraz zrzeszanie wokół tematyki farmacji klinicznej wszystkich osób zainteresowanych tę dziedziną.

W styczniu PTFK uruchomiło sekcje tematyczne, do których zaprasza farmaceutów

Chęć udziału w aktywnościach danej sekcji można zgłaszać w następujący sposób:

Jeżeli jest się już członkiem PTFK, należy przesłać wiadomość do Koordynatora danej sekcji, dodając kilka informacji o sobie (miejsce pracy, ewentualna dotychczasowa aktywność w danej dziedzinie), co pomoże Koordynatorom poznanie kandydatów.

Jeśli nie należy się jeszcze do PTFK, trzeba najpierw wypełnić deklarację członkowską, dostępną na stronie https://ptfk.pl/do-pobrania/, przesłać deklarację do PTFK oraz opłacić składkę członkowską w wysokości 50 zł rocznie.

Adres i dane konta dostępne są na stronie PTFK (Strona Główna – PTFK)

Przesyłając wiadomość e-mail z deklaracją członkowską należy wskazać wybraną/wybrane sekcje. 

PTFK prosi o zgłoszenie zainteresowania zaangażowania w działalność sekcji jak najszybciej, ponieważ planowane są już pierwsze spotkania! Można zgłaszać chęć działania w kilku sekcjach równocześnie.


1. Sekcja kardiologiczna
Koordynator: dr n. med. Agnieszka Skotnicka
e-mail: sekcjakardiologicznaptfk@gmail.com

2. Sekcja ginekologiczno – położnicza
Koordynator: mgr farm. Olga Sierpniowska
e-mail: sekcjaginpolptfk@gmail.com


3. Sekcja neonatologiczna i pediatryczna
Koordynator: dr n. farm. Dorota Kołodziej
e-mail: sekcjapediatrycznaptfk@gmail.com


4. Sekcja hematologiczna
Koordynator: mgr farm. Beata Sobieska
e-mail: sekcjahematologicznaptfk@gmail.com


5. Sekcja ds. terapii zakażeń
Koordynator: mgr farm. Piotr Łój
e-mail: sekcjazakazeniaptfk@gmail.com


6. Sekcja geriatryczna
Koordynator: mgr farm. Zofia Zarzycka
e-mail: sekcjageriatrycznaptfk@gmail.com


7. Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Koordynator: mgr farm. Agnieszka Moszczyński
e-mail: sekcjapozptfk@gmail.com


8. Sekcja intensywnej terapii
Koordynator: mgr farm. Arkadiusz Adamiszak
e-mail: sekcjaitptfk@gmail.com


9. Sekcja badań klinicznych
Koordynator: dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska
e-mail: sekcjabadanklinicznychptfk@gmail.com


10. Sekcja ds. opieki prehabilitacyjnej
Koordynator: dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
e-mail: sekcjaprehabilitacyjnaptfk@gmail.com

Opracowanie :

mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Centrum Informacji o Leku 

Źródło:

Komunikat Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej z 13.01.2023r.

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.