Usługa farmaceutyczna – Nowy Lek. Ruszają szkolenia na platformie Webinarnia

Kolejną usługą, po przeglądzie lekowym, wykonywaną w ramach opieki farmaceutycznej w aptekach, będzie usługa farmaceutyczna „Nowy Lek” przeznaczona dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy otrzymali od lekarza receptę na nowy lek.

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że jest już przygotowany dokument dla farmaceutów pt. „Zalecenia dotyczące postepowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej „Nowy Lek”. Dokument ten został opracowany przez Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zalecenia dotyczące usługi „Nowy Lek” zostały opracowane wspólnie przez środowisko akademickie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i farmaceutów, którzy sprawują opiekę farmaceutyczną w innych krajach europejskich. Wypracowany model pozwala w praktyce na planowanie tej usługi, jej organizację, realizację i dokumentowanie, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia oceny wpływu tej usługi na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, na bezpieczeństwo terapii, a także na eliminacje działań niepożądanych.

Na usługę „Nowy Lek” składają się trzy spotkania z farmaceutą – spotkanie wstępne, interwencyjne i kontrolne. Mają one za zadanie zmotywować pacjenta do rozpoczęcia terapii i do jej kontynuacji. Dzięki tym spotkaniom farmaceuta może przypomnieć choremu, jak stosować lek, upewnić się, czy robi to prawidłowo oraz wyjaśnić ewentualne działania niepożądane i zapobiec niekontrolowanemu odstawieniu leku.

Usługa tego typu jest realizowana z powodzeniem od kilkunastu lat w takich krajach jak Francja, Belgia, czy Wielka Brytania, a 8 pacjentów na 10 określa tę usługę jako bardzo przydatną, co świadczy o tym, że pacjenci są często zagubieni na początku wdrażania do już istniejącego schematu farmakoterapii, nowego leku. Dodatkowo usługa ta wzmacnia współpracę między lekarzami i farmaceutami, co przyczynia się do lepszej opieki nad pacjentem. Na wprowadzeniu tej usługi korzystają także lekarze, którzy mogą więcej uwagi i czasu poświęcić pacjentowi oraz jego schorzeniu, zostawiając farmaceucie wyjaśnienie sposobu bezpiecznego przyjmowania leku.

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że usługa farmaceutyczna „Nowy Lek” powinna być wprowadzona możliwie jak najszybciej i uzyskać finansowanie ze środków publicznych.  Według prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej każdy farmaceuta będzie mógł świadczyć tę usługę, gdyż to środowisko na bieżąco korzysta z możliwości doskonalenia zawodowego. „Naczelna Izba Aptekarska i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne są też na etapie organizowania kursów, które przybliżą farmaceutom te usługę. Chcemy, by była ona jednolicie prowadzona w całym kraju” – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Na szkolenie z tej usługi farmaceuci mogą się już zapisywać na platformie szkoleniowej Naczelnej Izby Aptekarskiej: https://www.webinarnia.nia.org.pl/. Pierwsza część szkolenia odbędzie się w dniu 30.05.2023 r a druga w dniu 6.06.2023 r.

Opracowanie

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Podobał Ci się artykuł?

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.