Ograniczenia częstości dostaw leków do aptek

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych zgłasza ryzyko ograniczenia częstości dostaw leków do aptek. Związane jest to m.in. z lawinowym wzrostem kosztów działalności hurtowni.

Na początku sierpnia b.r. do Naczelnej Izby Aptekarskiej wpłynęło pismo od Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) dotyczące ryzyka ograniczenia dostaw leków do aptek. Rosnące lawinowo koszty dystrybucji zagrażają możliwości kontynuowania zaopatrywania aptek oraz szpitali w dotychczasowym kształcie.

W ww. piśmie ZPHF wskazuje, że ustawa Prawo farmaceutyczne zobowiązuje hurtownie farmaceutyczne do zapewnienia dostępności refundowanych produktów leczniczych dla aptek i placówek opieki zdrowotnej. Hurtownie muszą także spełnić wiele wymogów dotyczących magazynowania zapasów leków i ich transportu. Jednocześnie Ustawa o refundacji leków określa maksymalną marżę, jaką hurtownie mogą doliczyć do ceny zbytu produktu leczniczego bezwzględnie zakazując jej przekroczenia, niezależnie od ponoszonych kosztów dystrybucji. Rentowność działalności hurtowej jest bardzo niska i wynosi ok. 0,5 procent netto. Przy rosnących kosztach działalności oraz inflacji wszystkie hurtownie generują straty na lekach wydawanych na receptę. Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych zwraca uwagę też na to, że apteki mają także coraz wyższe koszty funkcjonowania i niską marżę na leki refundowane, co powoduje, że nie stać ich na utrzymywanie większych zapasów leków. Dlatego tak ważne są częste dostawy z hurtowni. Tymczasem hurtownie nie są w stanie spełnić tych oczekiwań i planują rozwiązania, które prowadzą do zmniejszenia częstości dostaw.

Hurtownie farmaceutyczne ponoszą bardzo wysokie koszty utrzymywania niezbędnego poziomu zapasów dla aptek i szpitali. Łańcuch dystrybucji jest główną składową produktu jakim są leki refundowane. Dostęp pacjentów do tych leków jest możliwy tylko wtedy, gdy są one sprawnie i równomiernie dostarczane do aptek i szpitali. O dostępności decyduje stałe utrzymywanie puli leków w dystrybucji. Drastyczne ograniczenie możliwości pokrycia kosztów operacyjnych hurtowni prowadzi więc wprost do realnego braku dostępu pacjentów do produktów leczniczych.

ZPHF w piśmie odnosi się także do kontrowersyjnej wypowiedzi Ministerstwa Zdrowia dotyczącej zwiększenia rentowności hurtowni poprzez podniesienie marży na leki nierefundowane. W ocenie Związki Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych ta sugestia  jest nieakceptowalna, gdyż takie rozwiązanie spowodowałoby m.in. przeniesienie kosztów refundacji na pacjentów, szczególnie tych, którzy korzystają głównie z leków nierefundowanych.

Związek zastrzega, że publikując ostrzeżenia o ryzyku ograniczenia dostępności leków nie chce nikogo straszyć, a chce jedynie zwrócić uwagę na narastające problemy z jakimi borykają się hurtownie farmaceutyczne.  Ograniczenia częstotliwości dostaw są zapowiadane z wyprzedzeniem, ze względu na to, że Związek jest świadomy jakie perturbacje może to spowodować dla aptek i szpitali, które muszą zapewniać ciągłość farmakoterapii dla swoich pacjentów.

Opracowanie

mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Centrum Informacji o Leku

Źródło:

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.