I Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Humanistyczne aspekty farmacji. Przeszłość i teraźniejszość

W dniach 16-17 czerwca 2023 r. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – Oddział Szczeciński oraz Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zapraszają na I Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Humanistyczne aspekty farmacji. Przeszłość i teraźniejszość.

Miejscem obrad będzie szczególne miejsce jakim jest Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie. W jego skład wchodzą: XIX-wieczny pałac, oranżeria i oficyna, położone wśród zieleni pięciohektarowego parku. Cały kompleks wpisany jest do rejestru zabytków i stanowi dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego.

Na sympozjum zostaną zaprezentowane tematy dotyczące filozofii farmacji, historii farmacji, etyki i deontologii, relacji sztuki i farmacji oraz szeroko pojmowanej kultury farmaceutycznej. Wykładowcy i uczestnicy tego wydarzenia będą w swoich wystąpieniach i dyskusjach poszukiwać aspektów humanistycznych w farmacji pojmowanej jako zespół nauk i profesji zaufania społecznego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program sympozjum:

I Dzień piątek 16 czerwca 2023r

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników

12.00 – 12.30 Otwarcie Sympozjum, przywitanie gości, wręczenie tytułów i medali AMBASADOR FARMACJI – prof. dr hab. Izabeli Gutowskiej, prof. dr hab. Jakubowi  Bartoszewskiemu, mgr farm. Ewie Zygadło-Kozaczuk

12.30 – 12.45 Wykład Inaugurujący Alchemia w sztuce. – prof. dr hab. Izabela Gutowska Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

12.45 – 13.00 Osiemnaście lat badań Akkermansia muciniphila – droga od laboratorium do innowacyjnej nowej żywności.–  dr n. med. Igor Łoniewski 1, prof. dr hab. n. med. i zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, 1. Zakład Badań Biochemicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny 2. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych WNoZ PUM w Szczecinie

Sesja I Humanistyczne aspekty farmacji – teraźniejszość.

Prowadzenie dr n. farm. Anna Żuk

13.00 – 13.15 Ewaluacja statusu prawnego zawodu farmaceuty na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku. – dr n. farm. Anna Żuk, Samodzielna Pracownia Farmacji Społecznej, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie.

13.15 – 13.30 Etyka aspiracji, etyka obowiązku, etyka dążeń – kierunki roli kodeksów etycznych zawodu aptekarza/farmaceuty. dr n. o zdr. Lidia Maria Czyż Uniwersytet Rzeszowski, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

13.30 – 13.45 Balansowanie między nadmiarem „ja”, a brakiem „innego” – filozofia farmacji jako remedium bycia z innym. – prof. dr hab. filozofii Jakub Bartoszewski, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.

13.45 – 14.00 Humanizm na różnych etapach rozwoju i stosowania leku.–  prof. dr hab. n. farm. Aleksander Mazurek, pełnomocnik rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

14.00 – 14.15 Komunikacja lekarz – pacjent – farmaceuta : zachodzące zmiany i wyzwania. mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk, aptekarz praktyk, autorka książki nt. komunikacji dla farmaceutów

14.15 – 14.30 Dyskusja

14.30-15.00 Wręczenie nagród studentom Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

15.00 – 15.30 przerwa kawowa

Sesja II Humanistyczne aspekty farmacji – przeszłość.

Prowadzenie dr n. farm. Jerzy Waliszewski

15.30 – 15.45 Recepty Mikołaja Kopernika. dr n. farm Jerzy JAMBOR, prof. uczelniany Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

15.45 – 16.00 Farmaceutyczne i zdrowotne akcenty w twórczości Aleksandra Fredry i Wisławy Szymborskiej. dr n. farm. Jerzy Waliszewski przewodniczący Sekcji Historii Farmacji Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

16.00 – 16.15 Choroba jak konstrukt społeczny i kulturowy. dr Aleksandra Szlagowska-Papuzińska, Zakład Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

16.15 – 16.30 Praktyki znachorskie na ziemiach polskich w przeszłości i obecnie. – lek med. Jerzy Król, doktorant, Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

16.30 – 16.45 Filozoficzne aspekty substancji psychoaktywnych pochodzenia roślinnego. –   dr n. med. Blanka Maria Ulążka 1, Kornelia Ulążka 2, 1Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, 2 studentka Wydziału Lekarskiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

16.45 – 17.00 Dyskusja

17.00 – 18.00 Obiadokolacja


II Dzień sobota 17 czerwca 2023r.

8.30 – 9.30 Śniadanie

Sesja III Varia.

Prowadzenie dr n. med. Tamara Raińska-Giezek

10.00 – 10.15 Historia farmakoterapii bólu. dr n. med. Tamara Raińska-Giezek, przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

10.15 – 10.30 Mgr farm. Sylwester Świtała – aptekarz, dla którego prawdy podstawowe były zawsze proste. – mgr farm. Maria Pająk aptekarz praktyk, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

10.30 – 10.45 Apteka „Pod Łabędziem” jako oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10.45 – 11.00 Dyskusja

11.15 – 11.30 Zakończenie Sympozjum

Farmaceuci otrzymają 4 punkty szkolenia ustawicznego za 2 dni uczestnictwa w Sympozjum

Podobał Ci się artykuł?

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.