szczepienie na grypę wykonywane przez farmaceutę

Farmaceuci będą mogli szczepić pacjentów przeciwko grypie

W dniu 29.09.2021 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przyjęto poprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne. Poprawka dotyczy możliwości wykonywania szczepień przeciwko grypie m.in. przez farmaceutów.

Jakie zmiany w zakresie szczepień obejmuje przyjęta poprawka do ustawy?

W ślad za szczepieniami przeciwko Covid-19, które pokazały, że farmaceuci są przygotowani do usługi, jaką jest szczepienie na grypę pacjentów, Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła poprawkę mającą na celu uzupełnienie katalogu osób o felczerów, pielęgniarki oraz farmaceutów, którzy będą mogli kwalifikować i wykonywać szczepienia na grypę.

Zgodnie z przestawioną poprawką:

  1. Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3.
  2. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, które przeprowadza lekarz. Ma ono na celu wykluczenie przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia. W przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może je przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta.
  3. Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także farmaceuta, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt. 3.

Gdzie sprawdzić, w której aptece są wykonywane szczepienia na grypę?

Obecnie w Polsce mamy 875 aptek prowadzących punkty szczepień na Covid-19 i liczba ta stale rośnie. Mapa punktów szczepień Szczepienie przeciwko COVID-19 dostępna jest na portalu Gov.pl (www.gov.pl). Grupa farmaceutów przeszkolonych do prowadzenia szczepień to ok. 9.000 osób. Wiemy także, że pacjenci chcą się szczepić w aptekach. Pokazały to dotychczasowe doświadczenia ze szczepieniami przeciwko Covid-19. Dlatego też wprowadzenie szczepień przeciwko grypie do aptek jest naturalną konsekwencją sprawdzenia się farmaceutów w tej roli i pokazania, że potrafią to robić bezpiecznie i efektywnie.

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.