Wzroścnie liczba farmaceutów szpitalnych

Dzięki ustawie o zawodzie farmaceuty wzrośnie liczba farmaceutów szpitalnych pracujących w aptekach szpitalnych i działach farmacji

W dniu 16 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa o zawodzie farmaceuty, która m.in. określa minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. Na każde 100 łóżek w aptekach szpitalnych lub stanowisk dializacyjnych musi przypadać jeden farmaceuta, natomiast w działach farmacji jeden farmaceuta jest przewidziany na 50 łóżek. Wzrost liczby farmaceutów szpitalnych to szansa rozwoju szpitali i lepsza opieka farmaceutyczna nad pacjentem.

Na zmianach zyskają szpitale i pacjenci

Ustawa o zawodzie farmaceuty ma szansę wpłynąć na wzrost liczby zatrudnionych farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. ,,Zmiany te mogą przynieść środowisku farmaceutów szpitalnych oraz samym szpitalom i ich pacjentom szereg korzyści. Poprzez zwiększenie wsparcia farmaceutycznego leczenie może być skuteczniejsze, bezpieczniejsze i tańsze. Jednak aby do tego doszło, konieczne jest stworzenie farmaceutom warunków do pełnego wykorzystania ich wiedzy i kompetencji” – ocenia dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – wiceprezes Rady Sląskiej Izby Aptekarskiej i przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych SIA.

Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu zawodu, a tym samym zwiększa oczekiwania w stosunku do zadań farmaceuty zarówno w aptece otwartej jak i szpitalnej. Dotyczą one większego udziału farmaceutów w procesie farmakoterapii i gospodarki lekowej, świadczenia usług farmaceutycznych, w tym usługi farmacji klinicznej oraz dostosowania liczby farmaceutów do rzeczywistych potrzeb szpitali w oparciu o liczbę łóżek. Minimum zatrudnienia farmaceutów szpitalnych to jeden farmaceuta na każde 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych oraz jeden farmaceuta na każde 50 łóżek w dziale farmacji szpitalnej

Rola farmaceutów szpitalnych

Na kluczową rolę farmaceutów szpitalnych w gospodarce i logistyce lekowej wskazuje nie tylko prawo farmaceutyczne, ale także standardy akredytacyjne oraz wyniki kontroli NIK z 2018 roku „Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej„. Raport ten wykazał, że żadna z kontrolowanych 24 placówek nie prowadziła działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo farmakoterapii we wszystkich kontrolowanych obszarach. Jako najważniejszą przyczynę tego stanu rzeczy NIK wskazuje m.in. niewystarczający zasób kadrowy komórek realizujących usługi farmaceutyczne w szpitalach.

Dzięki zwiększeniu liczby farmaceutów szpitalnych i jednoczesnej reorganizacji ich zadań, możliwe jest zwiększenie zakresu działań komitetów terapeutycznych, zespołów ds. antybiotykoterapii, zespołów ds. leczenia żywieniowego etc. Będzie to prowadziło do lepszego zarządzania lekami oraz wzrostu bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii. Stwarza to także szanse na wdrożenie bardziej racjonalnej polityki antybiotykowej, rozwój leczenia żywieniowego, stałą analizę ryzyka polipragmazji i interakcji, a także wielokierunkowe analizy farmakoekonomiczne oparte o najnowsze wytyczne EBM. Głównym beneficjentem tych działań jest oczywiście pacjent, ale należy też wyraźnie podkreślić, że przynoszą one równie bardzo istotne i policzalne korzyści dla szpitala.


Opracowanie mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Na podstawie : Rynek Aptek 04.03.2021

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.