współpraca lekarz - farmaceuta a Ustwa o zawodzie farmaceuty

Czy Ustawa o zawodzie farmaceuty poprawi współpracę na linii lekarz– farmaceuta?

Współpraca lekarz – farmaceuta to obszar niewątpliwie wymagający uwagi. Mamy w końcu, jako środowisko farmaceutów, długo wyczekiwaną Ustawę o zawodzie farmaceuty. Weszła ona w życie w dniu 16 kwietnia 2021. Czy wpłynie ona na nasze kontakty z lekarzami? O kampanii #WSPÓLNIEwobliczuzmian mającej na celu zacieśnić współpracę na linii lekarz – farmaceuta.

Ruszyła VII edycja kampanii dla lekarzy i farmaceutów  #WSPÓLNIEwobliczuzmian

„Wspólnie w obliczu zmian” (#WSPÓLNIEwobliczuzmian) to bardzo ciekawa kampania przygotowana przez firmę Gedeon Richter pod patronatem IFMSA-Poland, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Jej celem jest wsparcie studentów medycyny i farmacji, a także lekarzy i farmaceutów w czasie zmian, które wynikają z Ustawy. Nowe regulacje weszły w życie 16 kwietnia 2021. Ważne jest, aby nowe uprawnienia farmaceutów, zacieśniły współpracę między nimi a lekarzami. To zaś w praktyce przełoży się pozytywnie na opiekę nad pacjentami.

Zmiany, jak wszystko co nowe, niosą obawy. Dlatego firma Gedeon Richter postanowiła tegoroczną odsłonę kampanii dedykować rozwijaniu współpracy na linii lekarz-farmaceuta. Kampania jest odpowiedzią na oczekiwania przyszłych i obecnych lekarzy, farmaceutów, a także pacjentów. Kampania będzie poruszać zagadnienia dotyczące przygotowania lekarzy i farmaceutów do pracy w nowej rzeczywistości oraz współpracy między tymi grupami w trosce o zdrowie pacjentek. W ramach VII odsłony kampanii pod hasłem #WSPÓLNIEwobliczuzmian, przeprowadzono badanie wśród studentów medycyny i farmacji na temat Ustawy o zawodzie farmaceuty.

Współpraca na linii lekarz – farmaceuta

Według przeprowadzonego sondażu* wśród studentów medycyny okazuje się, że tylko 38% studentów kierunku lekarskiego wie, jakie oprócz wydawania leków są uprawnienia farmaceuty. Czy Ustawa o zawodzie farmaceuty zmieni ten stan rzeczy?

Sama ustawa nie opisuje zagadnień związanych z komunikacją z lekarzem. Natomiast usługi, które są w niej opisane do tego jak najbardziej nawiązują. Jedną z usług, która wymaga kontaktu na linii lekarz– farmaceuta, jest niewątpliwie przegląd lekowy. Ma on za zadanie skupienie się na pacjentach, którzy nie przestrzegają zaleceń lekarskich. Należy ich monitorować pod kątem prawidłowości stosowania leków. To rola, która w wielu krajach jest jednym z podstawowych zadań farmaceuty w opiece nad pacjentem.

Współpraca lekarz – farmaceuta. Wyniki sondażu wśród studentów medycyny i farmacji

Okazuje się, że pozytywny stosunek do Ustawy o zawodzie farmaceuty ma tylko 22% studentów medycyny. 51% przyszłych lekarzy w ogóle nie potrafi określić się w tej sprawie. Natomiast wśród studentów farmacji, pozytywny stosunek do ustawy o zawodzie farmaceuty ma 74% osób. Z czego więc wynika tak mały procent znajomości nowych uregulowań zawodu farmaceuty wśród studentów medycyny? Nie wynika on z niechęci, ale z braku wspólnych zajęć studentów medycyny i farmacji dotyczących współpracy między tymi dwiema grupami. Studenci starają się co prawda zacierać stereotypy krążące wokół ich współpracy. Jednak aby można było mówić o prawdziwej współpracy potrzebne są zmiany systemowe już na etapie planowania programu studiów dla jednej i drugiej grupy.
Zmiany wymagają nakładu pracy nie tylko u farmaceutów i lekarzy mających już prawo do wykonywania zawodu. Podstawą powinna być edukacja na temat współpracy i komunikacji już na etapie studiów, o którą sami studenci kierunków lekarskich i farmacji postulują.

Długo wyczekiwane zmiany dla farmaceutów

Wejście w życie Ustawy o zawodzie farmaceuty to niewątpliwie moment przełomowy dla wszystkich farmaceutów. Bardzo istotne jest to, że farmaceuta jest w końcu sklasyfikowany jako zawód medyczny i posiada niezależność w wykonywaniu swojego zawodu. Kluczowy jest także fakt, że pojawia się w ustawie definicja opieki farmaceutycznej sklasyfikowana jako świadczenie medyczne. Dodatkowo rozszerzone zostają kompetencje kierowników aptek. To wszystko sprawia, że powstaje dobry grunt do położenia nacisku na współpracę na linii lekarz – farmaceuta. Jakość opieki nad pacjentem, może na tej współpracy tylko zyskać.


mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk


Opracowanie na podstawie informacji o kampanii „Wspólnie w obliczu zmian” oraz artykułu opublikowanego w Rynku Aptek w dniu 19 kwietnia 2021 r.

*Badanie opinii wśród studentów kierunku lekarskiego i farmacji na temat wzajemnego postrzegania swoich zawodów, n= 267. Studenci kierunku farmacji – 136 ankietowanych, kierunek lekarski – 131.  Badanie zrealizowane metodą ankiet internetowych przez LoveBrands Medical na zlecenie Gedeon Richter Polska.

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.