Apel o obecność farmaceutów w Centrach Geriatrycznych

Na początku września 2023 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, w której postuluje się m.in. uruchomienie w Polsce Centrów Geriatrycznych od stycznia 2024 r. Będą to miejsca, w których seniorzy powyżej 75. roku życia mają być objęci kompleksową opieką lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Ustawa pomija jednak obecność farmaceutów w zespołach specjalistów.

zdjęcie przedstawia starszą osobę na wózku

Farmaceuci:

Marta Trafidło, Karolina Wotlińska-Pełka i Igor Baran – autorzy listu do Pana Prezydenta nt. zmian w ww. ustawie i włączenia farmaceutów do działalności Centrów Geriatrycznych, proszą aby inni koledzy i koleżanki także przesyłali list do Pana Prezydenta w celu poparcia tej prośby.

Poniżej zamieszczamy treść listu do wysłania bezpośrednio do kancelarii Pana Prezydenta. Uważamy, że inicjatywa ta jest warta wsparcia.

Szanowny Panie Prezydencie! Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu, który pozwoli na uzupełnienie zespołów Centrów Geriatrycznych o farmaceutów. Ustawa, która jest Pana Prezydenta dziełem, doskonale odpowiada na potrzeby systemowe polskiej opieki zdrowotnej. Jednak przewidziane w niej koncyliacje lekowe, zgodnie z podpisaną przez Pana Prezydenta 17.12.2020 r. Ustawą o zawodzie farmaceuty, leżą w zakresie kompetencyjnym farmaceutów klinicznych. Kieruję więc ręce Pana Prezydenta prośbę o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej w tym zakresie. 31.10.2023 r. interpelację w tej sprawie Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko przesłała do Ministerstwa Zdrowia. Jako farmaceuta proszę Pana Prezydenta o wsparcie naszych działań zmierzających do uzupełnienia załóg Centrów Geriatrycznych.

Pokażmy, że dbamy o zawód farmaceuty i jego rozwój!

Napisz do Prezydenta

Podobał Ci się artykuł?

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.