Ruszył projekt badawczy CALL-POL dotyczący białaczek u dzieci

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u dzieci. Dzięki finansowaniu Agencji Badań Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął projekt badawczy CALL-POL, który obejmie wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL – podaje ABM w informacji prasowej.

Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorujących na ostre białaczki.

Zaproponowane terapie będą dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce. Identyfikacja opcji leczniczych odbędzie się przy użyciu zaawansowanych i ultranowoczesnych narzędzi diagnostyki molekularnej.

Leki finansowane przez Agencję Badań Medycznych będą dopasowane do każdego pacjenta  indywidualnie, a ich działanie  molekularnie ukierunkowane. Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejsza metoda leczenia białaczek na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do około 95% – informuje ABM.

Prof. Wojciech Młynarski, lider projektu badawczego CALL-POL podkreśla, że zaproponowane w ramach projektu metody leczenia białaczki u dzieci umiejscawiają Polską onkohematologię dziecięcą wśród najlepszych na świecie.

Dzięki finansowaniu przez Agencję Badań Medycznych, będą mogły z niej korzystać wszystkie dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną w kraju.

Grupę badaną będą stanowić dzieci  pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce, łącznie z 16 szpitali.  Zgodnie ze wskaźnikami zachorowalności, planowane jest włączenie do badania ok. 550-600 dzieci, a średni czas obserwacji to około 46 miesięcy.

Konsorcjum, w skład  którego wchodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Śląski Uniwersytet Medyczny,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Instytut Innowacyjnych Technologii w Katowicach,  połączy się z siecią AIEOP-BFM. To największa na świecie międzynarodowa sieć badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci.

Koszt badania to ponad 28 milionów złotych, a finansowanie pochodzi w całości z Agencji Badań Medycznych.

Więcej: abm.gov.pl

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.