Ministerstwo Zdrowia skierowało do opublikowania rozporządzenie w sprawie pilotażu przeglądów lekowych

Rozporządzenie w sprawie pilotażu przeglądów lekowych

Na początku grudnia b.r. Minister Zdrowia skierował do publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Udział w pilotażu będzie mogło wziąć nie więcej niż 75 aptek, zatrudniających farmaceutów z odpowiednim przygotowaniem. Pilotaż będzie realizowany przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Będzie on odpowiedzialny za wybór realizatorów pilotażu, jego przeprowadzenie według odpowiedniego modelu oraz opiekę merytoryczną nad farmaceutami w nim uczestniczącymi.

Pilotaż przeglądów lekowychaktualny status

Ministerstwo Zdrowia skierowało do opublikowania kilka dni temu rozporządzenie w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Jest szansa, że wejdzie ono w życie jeszcze w tym roku. Projekt rozporządzenia był oddany do konsultacji publicznych w połowie sierpnia i stał się przedmiotem wielu polemik i różnorodnych opinii, co uniemożliwiło rozpoczęcie pilotażu we wrześniu. Zastrzeżenia do projektu zgłosiła Naczelna Izba Aptekarska oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Uwag tych nie uwzględnił jednak Resort Zdrowia.

Pilotaż będzie realizowany przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Będzie on odpowiadał za wybór realizatorów pilotażu, jego przeprowadzenie według odpowiedniego modelu oraz opiekę merytoryczną nad farmaceutami w nim uczestniczącymi. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  został wybrany z tego względu, że jako jedyna placówka w Polsce prowadzi studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej. Studia te wykorzystują w procesie kształcenia metodę tutoringu i praktycznej pracy farmaceuty z pacjentem oraz lekarzami. Są zbieżne z tym, co proponują uniwersytety za granicą. Dodatkowo trzeba zauważyć, że w Poznaniu funkcjonują w wybranych aptekach tzw. „Punkty Opieki Farmaceutycznej” finansowane przez Urząd Miasta Poznania. Ich powstanie było możliwe dzięki wcześniej prowadzonemu programowi badawczemu dotyczącego opieki farmaceutycznej.

Czas trwania i liczba pacjentów objętych pilotażem

Pilotaż przeglądów lekowych będzie trwał 12 miesięcy i obejmie nie mniej niż 750 i nie więcej niż 1000 pacjentów. Będzie się składał z trzech etapów (organizacja, realizacja i ewaluacja). Odpowiednio przygotowani farmaceuci będą sami kwalifikowali pacjentów do pilotażu. Takie rozwiązanie jest uzasadnione przekonaniem o pełnym profesjonalizmie tej grupy zawodowej. Wpisuje się ono także w postulat maksymalnego upraszczania sposobu prowadzenia przeglądów. Na przeprowadzenie pilotażu Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 150 000 zł. W ramach pilotażu przeglądów lekowych będą stosowane stawki w wysokości 100 zł za pacjenta dla farmaceuty, który przeprowadził przegląd lekowy zgodnie z wymaganiami przekazywanej mu przez realizatora pilotażu.

Jeżeli pilotaż się sprawdzi (mimo licznych kontrowersji wokół rozporządzenia), to możemy oczekiwać wejścia przeglądów lekowych do praktyki zawodowej farmaceutów. Będzie to mogło jednak nastąpić najwcześniej za około dwa lata. Trzeba przy tym pamiętać, że wykonywać przeglądy będą mogli tylko farmaceuci, którzy prowadzili wcześniej takie przeglądy w innych krajach (i mają to udokumentowane) lub ci, którzy ukończą studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej.

Opracowanie: mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.