Opieka farmaceutyczna – gdzie jesteśmy?


Od kilkunastu lat mówi się i pisze o opiece farmaceutycznej, wdraża się programy pilotażowe w aptekach, wprowadza się opiekę do programów szkoleń przed i podyplomowych dla farmaceutów, powołuje kolejne zespoły ds. opieki farmaceutycznej, ale nadal nie jest ona obecna w praktyce zawodowej farmaceutów.

1. Opieka farmaceutyczna – gdzie jesteśmy?


Na tak zadane pytanie odpowiedź nie jest łatwa. Sprawa opieki farmaceutycznej posuwa się do przodu, ale w tempie iście żółwim. Zmieniają się zespoły ds. opieki farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia, zmieniają się osoby nauczające opieki farmaceutycznej, a opieki farmaceutycznej w praktyce zawodowej jak nie było tak nie ma. Jedni powiedzą, że nie ma jej, bo brak jest uregulowań prawnych, inni dodadzą, że nie ma, bo samo środowisko farmaceutyczne nie jest zainteresowane świadczeniem usług w tym zakresie, a inni dorzucą jeszcze stwierdzenie, że opieki nie ma, bo nie ma na nią pieniędzy, a za darmo nikt się takiego wyzwania nie podejmie.

Co dzieje się więc w zakresie uregulowań prawnych dotyczących opieki farmaceutycznej?

W ubiegły czwartek 24.09.2020 r. odbyło się trzecie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, zajmującej się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Projekt został przyjęty przez podkomisję i skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji zdrowia. Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom m.in. świadczenie dodatkowych usług dla pacjentów właśnie w zakresie opieki farmaceutycznej.

W tracie czwartkowego posiedzenia komisji rozpatrywano m.in. poprawkę dotyczącą zapisu związanego z katalogiem usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach po wejściu w życie ustawy o zawodzie farmaceuty. Proponowano aby katalog usług był otwarty na różne usługi, które jedynie z pozoru stanowią działalność prozdrowotną, a jego rozszerzenie nie będzie zależeć od decyzji ministerialnej zgodnie z wydanym rozporządzeniem. Jednakże wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski twierdził, że trudno sobie wyobrazić jak daleko może pójść apteka w kwestii interpretacji tego zapisu w ustawie. Z taką opinią w pełni zgodzili się przedstawiciele NIA oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji. Wg dr Piotra Merksa, zasadę wprowadzania do katalogu, usług realizowanych w aptece, należy szczegółowo określić, tak jak ma to miejsce w ustawodawstwie innych krajów europejskich. 

2. Co z finansowaniem opieki farmaceutycznej?


Pod koniec lipca b.r. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiadając na zadane pytania odnośnie opieki farmaceutycznej przyznała, że jest to temat ważny, a zarazem trudny do kompleksowego opracowania. Podkreślała wówczas, że na razie nie ma wspólnego stanowiska, jaki zakres powinna obejmować opieka farmaceutyczna, jakie powinny być warunki pomieszczeń, jak należy korzystać z bazy danych. Mówiła też wówczas, że opieka farmaceutyczna może być świadczeniem zdrowotnym, ale żeby to zaimplementować, muszą zostać ustalone szczegóły, np. w formie rozporządzenia wykonawczego.

Od tamtego czasu nie pojawiły się żadne konkretne informacje o finansowaniu opieki farmaceutycznej, ale wiemy, że nad problemem pracuje zespól powołany przez Ministra Zdrowia w pierwszej połowie lipca b.r. To już trzeci zespół ds. opieki farmaceutycznej powołany na przestrzeni ostatnich 5 lat, który zajmuje się tym zagadnieniem.

Zadaniem zespołu jest ustalenie przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia. Zespól analizuje także potrzeby związane z przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej w Polsce, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  ma opracować szczegółową koncepcję jego przeprowadzenia, a także określić źródła, zasady i tryb finansowania opieki farmaceutycznej.

Z naszej strony życzymy zespołowi wytrwałości i konkretnych efektów pracy, które mamy nadzieję przełożą się w końcu na konkretne rozwiązania w implementacji i finansowaniu opieki farmaceutycznej w Polsce.mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Relacja z posiedzenia podkomisji z 24.09.2020 r. dostępna jest pod adresem:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=43BDA859817C429CC12585E6005B66B2#

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.