Nuvaxovid nowy preparat do szczepienia przeciw covid-19

Nowa szczepionka na Covid-19 od 1 marca w Polsce – Nuvaxovid (Novavax CZa.s.)

Minister Zdrowia poinformował, że szczepionka Nuvaxovid (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r.1 w Polsce u osób w wieku ≥18 lat w Narodowym Programie Szczepień.

Nowa szczepionka na Covid-19 – zalecenia

W dniu 21.02.2022 r. pojawiły się nowe zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, przygotowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą warunkowego dopuszczenia do obrotu produktu Nuvaxovid po naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków (EMA). EMA oceniała m.in. wyniki klinicznych badań bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych w USA i Meksyku (badanie Prevent-19), a także w Wielkiej Brytanii, oraz zaleceń eksperckich stosowania szczepionki Nuvaxovid przez WHO i australijskiego Zespołu ds. Szczepień ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation). Na tej podstawie Minister Zdrowia poinformował,  że szczepionka Nuvaxovid (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r.1u osób w wieku ≥18 lat w Narodowym Programie Szczepień:

  • w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,
  • jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,
  • w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej 5. miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2. miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovid.

Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia. 

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej 5. miesięcy.

Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19.

Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów.

Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

1 Termin dostępności w punktach szczepień zależny do realizacji dostaw do Polski i zgłoszonego zapotrzebowania

Opracowanie: mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.