Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych z nowymi produktami leczniczymi, a także nowymi wskazaniami. Do wykazu zostały dodane 54 produkty bądź nowe wskazania.

Obwieszczenie MZ zawiera zmiany dotyczące leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, a także w zakresie programów lekowych i katalogu chemioterapii.

1. Nowe wskazania oraz zmiany w refundacji aptecznej i w programach lekowych

Do ważnych zmian w lipcowej liście leków refundowanych można zaliczyć następujące nowe wskazania i/lub nowe leki.

W refundacji aptecznej znalazł się m.in. produkt leczniczy Forxiga (dapagliflozyna) – wskazany w przewlekłej chorobie nerek u dorosłych pacjentów; jest to rozszerzenie aktualnie obowiązujących wskazań tego leku obok niewydolności serca oraz cukrzycy 

W programach lekowych natomiast znalazły się m.in.

Sylvant (siltuximabum) – wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z wieloogniskową chorobą Castleman’a (ang. multicentric Castleman’s disease, MCD) niezakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), ani ludzkim wirusem opryszczki-8 (HHV-8).

Aimovig (erenumabum) – wskazany do stosowania w profilaktyce migreny u osób dorosłych, u których występują przynajmniej 4 dni z migreną na miesiąc.

Botox  (toksyna botulinowa typu A) – wskazany do stosowania w profilaktyce chorych na migrenę przewlekłą, mających co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące po niepowodzeniu profilaktyki terapiami doustnymi.

Ajovy (fremanezumab) – wskazany do stosowania w profilaktyce chorych na migrenę przewlekłą, mających co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące jako kolejna linia leczenia po niepowodzeniu profilaktyki terapiami doustnymi oraz toksyną botulinową typu A.

Rinvoq (upadacitinibum) – w kilku wskazaniach:
– wskazany w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych pacjentów, u których odpowiedź na jeden lub więcej leków modyfikujących przebieg choroby (ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs) jest niewystarczająca lub którzy nie tolerują takiego leczenia; może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem,
– wskazany w leczeniu czynnego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów, u których odpowiedź na jeden lub więcej leków DMARD jest niewystarczająca lub którzy nie tolerują takiego leczenia; może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem,
– wskazany w leczeniu czynnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u dorosłych pacjentów, u których odpowiedź na leczenie konwencjonalne jest niewystarczająca. 

Ofev (nintedanib) – pierwsza celowana terapia dla pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową.

2. Nowa lista leków refundowanych: zmiany w cenach urzędowych i dopłatach pacjenta 

Dla 153 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4340,25 zł). Dla 33 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 8,32 zł).

Dla 243 pozycji w obwieszczeniu spada dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 2164,55 zł). Dla 449 pozycji w obwieszczeniu wzrasta dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 10,48 zł).

Dla 479 produktów ulegają obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 2164,55 zł). Dla 155 produktów wzrastają ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 11,54 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres, w obwieszczeniu nie ma 126 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r. znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r

mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Centrum Informacji o Leku 

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.