Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych

Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych odbędzie się w Sewilli w dniach 18-22 września. Tegoroczny Kongres FIP będzie w całości poświęcony wyzwaniom, jakie pojawiły się w ochronie zdrowia w związku z pandemią COVID-19.

Głównym celem farmaceutów zgromadzonych na tym ważnym wydarzeniu będzie zastanowienie się nad bardziej efektywnymi sposobami zarządzania kryzysami zdrowotnymi, które mogą pojawiać się w przyszłości. Doświadczenia zdobyte w czasie pandemii COVID-19 mogą posłużyć do opracowania lepszych planów i przyspieszenia zmian w systemach opieki zdrowotnej.

Obrady Kongresu będą prowadzone wokół trzech głównych tematów: przyszłości kryzysów zdrowotnych, dowodów naukowych dotyczących COVID-19 oraz nowych wyzwań etycznych dla farmaceutów.

Temat 1 – Nigdy nie marnuj doświadczeń wyniesionych z kryzysu

Chociaż pandemia COVID-19 jest nadal aktywna, wszyscy zainteresowani już teraz myślą o tym, jak wdrożyć zmiany po pandemii w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o wnioski wyciągnięte podczas globalnej sytuacji kryzysowej w ciągu ostatnich dwóch lat. Jako ważny element w opiece zdrowotnej, farmaceuci wykazali się innowacyjnością i zdolnością do tworzenia rozwiązań wspierających systemy opieki zdrowotnej i pacjentów. Przykładem mogą być usługi telefarmacji, które umożliwiły zdalne poradnictwo dla pacjentów z chorobami niezakaźnymi. W późniejszym okresie pandemii były to także szczepienia przeciw SARS-CoV-2 uruchomione w aptekach w wielu krajach.

Temat 2 – Nauka i dowody potwierdzające odpowiedź na COVID-19

Zakres i tempo rozwoju naukowego w zakresie odpowiedzi na pojawienie się COVID-19 były bezprecedensowe. Zaowocowało to zastosowaniem nowych platform szczepionkowych, szybkim rozwojem nowych środków terapeutycznych oraz ewolucją w czasie rzeczywistym wytycznych dotyczących leczenia. Ta szybka odpowiedź na pandemię była równie szybko torpedowana przez wiele fałszywych informacji, co powodowało duży zamęt nie tylko u pacjentów, ale także u specjalistów opieki zdrowotnej. Zobaczyliśmy w krótkim czasie jakie duże turbulencje pojawiły się w globalnym przetwarzaniu informacji i zarządzaniu nimi, prowadząc do dezinformacji i powielania błędnych newsów z różnych źródeł. Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości okazało się ogromnym wyzwaniem dla życia społecznego i gospodarczego. Aby wyjść z tej trudnej sytuacji konieczne jest zrozumienie w jaki sposób przetwarzane są informacje i w jaki sposób kształtowane są przekonania.  Farmaceuci, na podstawie zgromadzonych doświadczeń mogą zaoferować wskazówki pozwalające zrozumieć nie tylko nasz obecny stan zagrożenia, ale pomagające także przygotować się na nieznane, ale możliwe do przewidzenia przyszłe pandemie.

Temat 3 – Radzenie sobie z nowymi i niezwykłymi wyzwaniami etycznymi

Systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach stanęły przed wyzwaniem powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 i złagodzenia różnych konsekwencji pandemii. Pojawienie się wirusa SarsCoV-2 oraz wysoka zachorowalność i śmiertelność, stworzyły wiele problemów etycznych, zarówno tych dotyczących sposobów postępowania z chorobą, jak i tych dotyczących wydolności służby zdrowia. Chociaż zasady etyczne, zgodnie z którymi działa opieka zdrowotna na świecie są uniwersalne, to dokładne zrozumienie powstałych trudności etycznych wymaga uwzględnienia czynników społecznych i kulturowych każdego kraju.

Tegoroczny Kongres FIP jak widać jest inny niż wcześniejsze. Wiąże się to ściśle z tym, że przez ostatnie dwa lata byliśmy świadkami prawdziwego „trzęsienia ziemi” w opiece zdrowotnej, a także w naszym codziennym funkcjonowaniu. Warto więc zastanowić się i wyciągnąć wnioski co i jak możemy zrobić, aby się lepiej przygotować w przyszłości na kryzysy zdrowotne.

Zachęcamy farmaceutów do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Do 15 lipca można skorzystać z tańszej rejestracji na kongres. Rejestracja pod linkiem:

https://seville2022.fip.org/registration/registration-fees/

W kolejnych artykułach o FIP będziemy przybliżali jego działalność i ciekawe kursy oraz szkolenia, które są organizowane dla farmaceutów w formie online.

FIP (International Pharmaceutical Federation)– Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna to globalna organizacja reprezentująca ponad 4 miliony farmaceutów i naukowców z dziedziny farmacji. FIP jest organizacją pozarządową, która współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia od 1948 roku.

Opracowanie

mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk Centrum Informacji o Lekach

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.