Koronawirus w Polsce- materiały dla farmaceutów

MATERIAŁY DLA FARMACEUTÓW NA TEMAT SARS-COV-2

Naczelna Izba Aptekarska przygotowała materiały dla farmaceutów na temat SARS-COV-2 koronawirusa, choroby COVID-19 oraz zaleceń odnośnie postępowania oraz udzielania informacji pacjentom odwiedzającym apteki.

Informacje dla pacjentów

Jednocześnie NFZ rozpoczął dystrybucję plakatów zawierających szczegółowe informacje dla pacjentów. W skład materiałów wchodzą:

 • Zalecenia GIS dla farmaceutów.
 • Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami przygotowane na podstawie zaleceń WHO, ECDC oraz FIP.
 • Listę oddziałów zakaźnych z podziałem na województwa.
 • Projekt plakatów w wersji do wydruku kolorowego i czarno-białego.

Wytyczne dla farmaceutów

W związku z wystąpieniem pierwszych przypadków infekcji koronawirusem Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska – Rutkowska zwróciła się z prośbą do farmaceutów o podjęcie następujących działań:

 • Zapoznanie się z przesłanymi materiałami.
 • Ustalenie na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/ danych teleadresowych stacji sanitarno-epidemiologicznej najbliższej Państwa apteki.
 • Umieszczenie otrzymanego od NFZ plakatu w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla pacjentów (najlepiej w pobliżu wejścia do apteki).
 • Zachowanie środków ostrożności mających na celu zabezpieczenie personelu apteki przed infekcją (tj. zachowanie odległości co najmniej 1 m od osób z objawami chorobowymi, częste mycie rąk i dezynfekcję blatów, klamek i innych przedmiotów oraz powierzchni narażonych na skażenie drogą kropelkową; jak najczęstszą wymianę fartuchów ochronnych).
 • Informowanie pacjentów o potrzebie podejmowania racjonalnych działań tj. m.in. ograniczenie gromadzenia zapasów leków, środków dezynfekcyjnych, masek ochronnych oraz używanie masek ochronnych wyłącznie przez osoby chore.
 • Szerokie udzielanie informacji o koniecznych środkach ostrożności.
 • W przypadku identyfikacji pacjentów spełniających kryteria wystąpienia infekcji koronawirusem przekazanie precyzyjnych informacji na temat koniecznych kroków (jak najszybszy kontakt telefoniczny ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udanie się do najbliższego oddziału zakaźnego, unikanie kontaktów z innymi osobami, ograniczenie użycia transportu publicznego, noszenie maski ochronnej).
 • Cykliczne śledzenie informacji na temat rozwoju sytuacji oraz bieżących zaleceń organów państwowych zamieszczanych na stronach OIA, NIA, MZ i GIS.Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji i możliwe wdrażanie niestandardowych sposobów postępowania, farmaceuci proszeni są też o regularne sprawdzanie skrzynek mailowych udostępnionych Okręgowym Izbom Aptekarskim.

Materiały dla farmaceutów na temat SARS-COV-2do pobrania:źródło: www.nia.org.pl

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.