jakie leki znajdują się na nowej liście refundacyjnej w marcu 2022

Lista leków refundowanych marzec 2022 r. – co nowego?

Z dniem 1-go marca wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Znalazło się na niej kilka nowych leków stosowanych w chorobach rzadkich i onkologii. Będę też nowe programy lekowe.

Najważniejsze zmiany na liście leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swoich stronach Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r. Najważniejsze zmiany w porównaniu do styczniowej listy leków refundowanych dotyczą programów lekowych. Do refundacji wejdą nowe substancje czynne w ramach nowych programów lekowych.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 marca 2021 r., w porównaniu do obwieszczenia poprzedniego zawiera następujące zmiany:

 1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 103 produkty bądź nowe wskazania.
 2. Dla 270 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 390,01 zł).
 3. Dla 13 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,32 zł do 194,40 zł).
 4. Dla 302 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
 5. Dla 125 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 13,47 zł).
 6. Dla 469 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 347,00 zł).
 7. Dla 16 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,17 zł do 11,54 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 95 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Nowe wskazania oraz zmiany w programach lekowych i chemioterapii 

 1. Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) – Leczenie chorych na raka piersi. Leczenie pooperacyjne wczesnego, HER2-dodatniego raka piersi z chorobą resztkową.
 2. Revlimid (lenalidomid) – Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego. I-wsza linia leczenia dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym – leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z deksametazonem (Choroba rzadka).
 3. Revlimid (lenalidomid) – Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego . I-wsza linia leczenia dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym – leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (Choroba rzadka).
 4. Imnovid (pomalidomid) – Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego. IIga-IV-ta linia leczenia dorosłych pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym – leczenie pomalidomidem w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (Choroba rzadka).
 5. Darzalex (daratumumab) – Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego. II-ga-IV-ta linia leczenia dorosłych pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym – leczenie daratumumabem (w formie podskórnej) w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (Choroba rzadka).
 6. Erleada (apalutamid) – Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.
 7. Nubeqa (darolutamid) – Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.
 8. Xtandi (enzalutamid) – Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Nowe wskazania nieonkologiczne 

 1. Nuwiq (simoktokog alfa) – Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią. Pierwotna i wtórna profilaktyka krwawień u dzieci od 1-go dnia życia do ukończenia 18-go roku życia, chorych na hemofilię z użyciem rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII (Choroba rzadka).
 2. Soliris (ekulizumab) – Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii. Ponowne objęcie refundacją leku Soliris w populacji pacjentów z PNH zarówno nowo zdiagnozowanych jak i kontynuujących dotychczasową terapię (Choroba ultrarzadka)
 3. Symkevi i Kalydeco (tezakaftor + iwakaftor i iwakaftor) – Leczenie chorych na mukowiscydozę (Choroba rzadka).
 4. Kaftrio i Kalydeco (iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor i iwakaftor) – Leczenie chorych na mukowiscydozę (Choroba rzadka).
 5. Orkambi (lumakaftor + iwakaftor) – Leczenie chorych na mukowiscydozę (Choroba rzadka).
 6. Oxlumo (lumazyran) – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1(Choroba ultrarzadka).
 7. Translarna (ataluren) – Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny (Choroba ultrarzadka).

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii 

 1. Leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu. Zmiana w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego, tj. rozszerzenie limitu wiekowego z „18 lat i powyżej” na „12 lat i powyżej”
 2. Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Dodanie zapisu o możliwości kwalifikacji do programu lekowego pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie giwosyranem sodowym w ramach innego sposobu finansowania, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego. Doprecyzowanie kryteriów wyłączenia z programu.

Więcej na stronach MZ : Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r.

Opracowanie: mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.