zdjęcie przedstawia dwie osoby siedzące przed komputerem, który leży wśród różnych dokumentów

Braki leków: raport Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (EAHP)

Raport opisuje braki leków w krajach UE oraz problemy jakie się z tym wiążą. Po raz pierwszy dodano informację o brakach wyrobów medycznych.

Problem na skalę europejską

Raport Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych informuje, że zdaniem aż 95% ankietowanych farmaceutów szpitalnych, braki leków stanowi duży problem. Kłopot z dostępnością dotyczy także środków przeciwdrobnoustrojowych, których brakuje na obszarach, gdzie są najbardziej potrzebne. Podsumowanie sugeruje, że trwający przegląd ogólnego prawa farmaceutycznego Unii Europejskiej powinien zostać wykorzystany do rozwiązania tej kwestii.

zdjęcie różnego rodzaju tabletek: braki leków stanowią poważy problem

Braki leków wracają jak boomerang w wielu opracowaniach i artykułach naukowych. Od ponad 15 lat wiele stowarzyszeń, które zrzeszają lekarzy oraz farmaceutów, jest głęboko zaniepokojonych zaistniałą sytuacją i domaga się szybkich rozwiązań na poziomie europejskim.

Z badania przeprowadzonego w 2018 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych wynikało, że 91% ankietowanych farmaceutów ze wszystkich krajów UE regularnie borykało się z problemem dostępności leków. Od tego czasu sytuacja uległa pogorszeniu.

Braki leków a działania Unii Europejskiej

Nie tylko środowisko, ale również pacjenci wywierają coraz większą presję na Brukselę, aby podjęła odpowiednie i powstrzymała pogarszanie się sytuacji. Niedobory leków stanowią znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia oraz wpływają negatywnie na jakość życia pacjentów.

Europejska komisarz ds. zdrowia proponuje reformę farmaceutyczną Komisji Europejskiej, która będzie monitorować dostępność podstawowych leków oraz działania w słabych punktach łańcucha dostaw, aby dążyć do ich poprawy.

zdjęcie: kilka polskich banknotów o różnej wartości, na których leży blister z jedną, brązową tabletką, obrazującą braki leków

Obecnie trwa dopracowanie koordynacji z firmami farmaceutycznymi w sprawie planu awaryjnego, który pozwoli na szybsze informowanie o potencjalnych niedoborach.

Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-11-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-wykazu-produktow-leczniczych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-zagrozonych-brakiem-dostepnosci-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej

HERA sposobem na braki

W 2021 roku Komisja Europejska utworzyła nowy organ HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority, tj. Urząd ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Ochronie Zdrowia). Do jego zadań należy między innymi: reakcja na braki leków i zapewnienie odpowiednich rozwiązań lub dostępności brakujących leków dla pacjentów. Obecnie jeszcze trudno ocenić działalność i efektywność tej struktury. Z uwagi na wzrost problemu, można przypuszczać, że zapowiadane działania KE przyspieszą.

Niedobory leków w Europie (średnia w latach 2018-2023)

grafika przestawia wykres obrazujący braki leków na przestrzeni ostatnich pięciu lat
Źródło: https://infogram.com/smart-health-medicines-shortages-1hzj4o3z99eqo4p
zdjęcie: dwoje naukowców, kobieta i mężczyzna, patrzą na tablet, znajdują się w laboratorium, być może analizują braki leków

Pełny raport Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej

Opracowanie: mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Źródła:

  1. https://www.euronews.com/next/2023/07/13/prescription-for-disaster-europe-faces-alarming-medicine-shortages-crisis 
  2. https://www.eahp.eu/sites/default/files/shortages_survey_report_final.pdf

Podobał Ci się artykuł?

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.