Stosowanie leków u dzieci – podstawowe zasady, dawkowanie

Kiedy mówimy o stosowaniu leków u dzieci powinniśmy pamiętać, że dziecko nie jest miniaturką dorosłego człowieka i że istnieją odrębności farmakoterapii u dzieci w stosunku do osób dorosłych. Zasady stosowania leków w pediatrii Zasady stosowania leków nabierają szczególnego znaczenia w pediatrii, ponieważ zmiany zachodzące w rozwijającym się organizmie, a przede wszystkim zmiany w farmakokinetyce leków, mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Specyfika medycyny wieku rozwojowego, odróżniająca dzieci od dorosłych wyraża się: odrębnością procesów metabolicznych, dużymi różnicami w metabolizmie leków związanymi z fazą rozwoju, odmiennym sposobem reagowania ustroju na rodzaj lub dawkę podawanego leku na poszczególnych etapach ontogenezy, ciągłymi zmianami warunków

Czytaj więcej »

Najnowsze artykuły

Polecamy

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.